Rom 6:23

Guds nådegåva är evigt liv
i Kristus Jesus, vår Herre.

Gult klot med Kristusmonogram
Svensk Kyrkobibel

Svensk Kyrkobibel
Nya Testamentet
(rött klotband)

Biblisk Bönbok

Biblisk Bönbok
Psaltaren, mässbok
och tidegärd

Luthersk psalmbok

 Luthersk
 psalmbok
 (rött klotband)

Uppsala möte 1593

Uppsala möte 1593
-i samtid och eftervärld

Finntorparna i Mången

Finntorparna i Mången
Jord, människor och rättsuppfattning...

Lilla katekesen

Lilla katekesen
(grönt klotband)

Kristi rike varar

Kristi rike varar

Den evangeliska mässan

Den evangeliska mässan
(En förklaring över högmässans liturgi)

Kort bekännelse om det heliga sakramentet

Kort bekännelse
om det heliga sakramentet

Om tillbedjan av Kristi heliga kropps sakrament

Om tillbedjan
av Kristi heliga kropps sakra­ment

Om Kristi lekamens och blods sakrament

Om Kristi
lekamens och blods sakra­ment

Detta är min lekamen

Detta är min lekamen

Den Helige Ande

Den Helige
Ande

Det heliga dopets sakrament

Det heliga dopets sak­rament

Kristuskalender

Kristuskalender
(med helgdagarnas texter och bibel­läsningsplan)